Psykologisk Rådgivning Sind

Et gratis og anonymt samtaletilbud for Københavns borgere og deres pårørende

Vi tilbyder

Individuelle forløb

Vi tilbyder gratis samtaleforløb til dig, der har brug for at tale med en udenforstående om det, der belaster og udfordrer dig. Du kan få op til 5 samtaler og fokus er på aktuelle udfordringer i det liv, du lever lige nu og her. Du er også velkommen, hvis du som pårørende oplever udfordringer i forhold til at være tæt på et menneske, der har det svært psykisk. I så fald skal du eller den, du henvender dig i relation til, være bosiddende i Københavns kommune.

Åben Dialog Sind København

Fælles Sind

Med vores tilbud "Fælles Sind" ønsker vi at skabe mulighed for, at I kan tale sammen - med hinanden fremfor om hinanden.

Det er vores erfaring, at hvis vi kan tale sammen om noget af det, der er svært, bliver det nemmere for alle at være i. Samtidig ved vi, at det kan være rigtig svært at gøre - Man er måske urolig for at belaste hinanden. Måske oplever den, der har det psykisk svært, at de nærmeste ikke forstår, hvordan det er at være sig. Måske er man som pårørende bange for at gøre noget værre, end det allerede er.

Gennem at deltage i vores Fælles-Sind-samtaler kan det blive lettere for jer at forstå hinanden og på den måde have lettere ved at støtte hinanden i det, der er svært.

Individuelle samtaler Psykologisk rådgivning sind

Pårørendegrupper

Det kan være en stor psykisk belastning af være tæt på et menneske, der er i psykisk mistrivsel. Blandt andet fordi det er en position, der kan invitere afmagt, tvivl og sorg ind i vores liv. Vi ved, at dét at mødes med andre som befinder sig i en tilsvarende situation, kan være hjælpsomt i forhold til at stå i denne helt særlige postion.

Vores pårørendegrupper faciliteres af en af vores dygtige psykologer. Grupperne sammensættes som oftest ud fra, hvordan man er i relation, og vi kan have grupper henvendt til voksne børn til forældre med psykiske lidelser, forældre til voksne børn med psykiske lidelser og grupper til partnere, søskende og venner.

Vi starter grupper op halvårligt - kontakt os for at høre mere om, hvilke grupper vi aktuelt har i gang.

“Vi stiller os til rådighed for dig som relevante og empatiske samtalepartnere, der lytter og giver plads, rummer, udfordrer (tilpas) og støtter dig i at skabe rum for refleksion ”

Tina Leen Louv, Leder. Psykologisk Rådgivning Sind

Mød en frivillig rådgiver

Psykologisk Rådgivning Sind kunne ikke eksistere uden vores dygtige frivillige.

Vi er så taknemmelig for, at de bruger deres fritid i rådgivningen for at hjælpe mennesker i svære livssituationer.

Frivillig_psykologisk_rådgivning_Sind

Adresse

Slotsgade 2, 2tv 

2200 Nørrebro

Telefonnr.

35 36 09 04

Email

Psykraad@sind-kbh.dk

Åbningstider

Mandag 09.00-18.00

Tirsdag 09.00-15.00

Torsdag 09.00 – 15.00