Individuelle samtaler Psykologisk rådgivning sind

Individuelle forløb

For mange kan det være hjælpsomt at tale om det, der fylder og forstyrrer, med et menneske, som ikke er en del af dit liv i øvrigt. Du bestemmer, hvad vi skal tale om og vi vil i samtalen undersøge, hvad der udfordrer dig og måske nå frem til mulige handlinger mv. 

Du skal være opmærksom på, at vi ikke har specialviden om diagnoser mv. og heller ikke kan fortælle dig, hvad du skal gøre. Men vi kan tale med dig om det, der bøvler, på de måder, der er hjælpsomme for dig.