Fælles Sind

Fælles Sind er et samtale-tilbud til dig og dine nærmeste.

Vi samtaler med hinanden frem for om hinanden.

Du kan invitere de mennesker, der er vigtige for dig, med til samtalen. Det kan være den, du er pårørende til, og det kan være forældre, børn, søskende, venner, sagsbehandler, kontaktperson eller hvem du tænker, det kan være hjælpsomt at invitere med til en samtale omkring det, der udfordrer dig.

 

Hvordan foregår det

I kan være 2 eller flere deltagere, det er ikke afgørende. Det vigtige er, at du har lyst til at forsøge at skabe nye forståelser, perspektiver og fællesskaber sammen med de personer, der deltager i samtalen.

Samtalen varer mellem 1 – 1 ½ time, og der vil udover jer, deltage to rådgivere, som vil være facilitatorer for samtalen. I bestemmer, hvad der skal tales om, og vi sørger for at alle bliver hørt, og sammen prøver vi at gå nye veje.

Vi har rigtig gode erfaringer med denne samtaleform, da den kan bidrage til skabe nye muligheder for at håndtere udfordringer sammen, ligesom det er vores erfaring, at dét at få nye perspektiver på og forståelser af det svære, set fra forskellige personers perspektiver, kan være med til at gøre det hele lidt mindre svært og udfordrende at være i.

Åben Dialog Sind København

Et tænkt eksempel:

Mona henvender sig til os om sin søn, Morten, der har det rigtig svært. Han har været indlagt på psykiatrisk afdeling flere gange, har også forsøgt at tage sit eget liv. Mona er dybt frustreret og meget ked af det, også fordi situationen nu er den, at Morten ikke længere vil tale med hende.

En anden vinkel: Morten har samtaler med en af vores rådgivere. Han fortæller, at han har været indlagt adskillige gange, har også forsøgt at tage sit eget liv, og at han slet ikke kan bære, at hans mor Mona er så ked af det og at hun altid er så bekymret. Han længes efter at de bare hygger sig sammen, frem for det altid er det bekymrede blik, hun møder ham med. Han skal altid fortælle, hvordan han har det, og det er jo ikke alt, han har lyst til at dele med sin mor. Det er faktisk så stor belastning for ham, at han er holdt op med at tage telefonen, når hun ringer.

Tanken med Fælles Sind er, at vi i rådgivningen kan facilitere et rum, hvor Morten og Mona kan tale sammen om det, der optager dem hver især. Vel at mærke på nogle måder, hvor dialogen bliver styret, så det bliver muligt for begge parter at tale om det, der udfordrer dem, hvor de kan lytte til hinanden og blive klogere på, hvordan de kan hjælpe hinanden.

Rådgivere

Facilitatorerne i Fælles Sind-samtalerne er ikke nødvendigvis psykologer eller -studerende, men har til gengæld en 2-årig uddannelse i samtaleformen Åben Dialog. Fælles-Sind-samtalerne afholdes i samarbejde med frivillige fra Åben Dialog Foreningen og du kan læse mere om Åben Dialog på foreningens hjemmeside: www.åbendialogforening.dk.