Gratis samtaleforløb

Hvem kan henvende sig?

Vores tilbud er for mennesker bosiddende i Københavns kommune eller hvis pårørende er bosat i kommunen.

 

Rammen for samtalerne

Vi kan tilbyde dig op til 5 samtaler. Tidspunkter for samtalerne aftales fra gang til gang og er så vidt muligt med samme kvalificerede rådgiver. 3 måneder efter endt forløb har du mulighed for at få nyt forløb. Samtalerne er af 45 min.s varighed. 

 

Hvad kan du tale med os om?

Du kan i rådgivningen tale om det, der er vigtigt for dig.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke har specialviden omk. diagnoser eller andet, ligesom vi heller ikke kan fortælle dig, hvad du skal gøre. Derimod kan vi tale med dig om det, der fylder for dig og derigennem støtte dig i at håndtere det svære på måder, som er hensigtsmæssige for dig. Du er velkommen med alle former for udfordringer – og også, hvis det, der udfordrer dig, er at være i relation til et menneske i mistrivsel. 

Sind individuelle samtaler